Guardiola từ chối lời mời của Barca đến Berlin xem chung kết